Inspecties / audits

Het uitvoeren van inspecties/audits is van groot belang om na te gaan of de toegepaste werkwijze in de praktijk blijft voldoen aan de gestelde eisen. Tevens wordt ook o.a. de bedrijfsinrichting meegenomen in de beoordeling.
Doordat onze consultants meer dan 10 jaar zijn ingehuurd als freelance lead auditor door een certificerende instelling hebben ze heel veel ervaring met de uitvoering van de inspecties/audits. Ze weten precies waar op gelet moet worden.
Van de uitvoering van de inspecties/audits wordt altijd een rapport geschreven. In het rapport worden zowel de positieve als de negatieve punten beschreven. Wat betreft de afwijkende zaken wordt er een concrete actielijst opgesteld.